Studiu geotehnic

Documentatie tehnica ce analizeaza stratificatia si proprietatile fizico-mecanice ale terenului pe care urmeaza a se construi, prezenta apei subterane, adancimea nivelului freatic, adancimea optima de fundare a constructiei, capacitatea portanta a solului.

Inginerul geotehnician prin Studiul Geotehnic face precizari si recomandari de proiectare si executie ale elementelor structurale aflate sub nivelul solului.

Studiul Geotehnic are rolul de a furniza inginerului structurist informatiile necesare pentru dimensionarea optima a structurii de rezistenta a constructiei in general si in mod special a fundatiei.

Recent Entries

Comments are closed.