Autorizatie de Constructie

Autorizatia de Constructie este actul de autoritate al Administratiei Publice Locale – Primarie sau Consiliu Judetean, pe baza caruia se pot realiza lucrari de constructii si care asigura aplicarea masurilor prevazute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor. Se emite in temeiul si cu respectarea prevederilor documentatiilor de urbanism si de amenajare […]

Sunday, March 14th, 2010