Archive for the 'Definitii' Category

Front Stradal

Frontul Stradal este latura terenului paralel cu calea de acces. Cu alte cuvinte Frontul Stradal reprezinta deschiderea parcelei de teren la drumul de acces. In general, pentru a se putea construi pe un teren, acesta trebuie sa aiba o deschidere la drum sau Front Stradal de minim 12 metri in cazul in care pe parcela […]

Sunday, April 11th, 2010

Studiu geotehnic

Documentatie tehnica ce analizeaza stratificatia si proprietatile fizico-mecanice ale terenului pe care urmeaza a se construi, prezenta apei subterane, adancimea nivelului freatic, adancimea optima de fundare a constructiei, capacitatea portanta a solului. Inginerul geotehnician prin Studiul Geotehnic face precizari si recomandari de proiectare si executie ale elementelor structurale aflate sub nivelul solului. Studiul Geotehnic are […]

Monday, March 15th, 2010

Certificat de urbanism

Este actul de informare prin care autoritatile locale – Primaria sau Consiliul Judetean, fac cunoscute investitorului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii In Certificatul de Urbanism sunt stabileste cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite in functie de specificul amplasamentului cat si documentele obligatorii¬† precum si […]

Monday, March 15th, 2010

Diriginte de santier

Inginer constructor abilitat prin lege sa supravegheze buna desfasurare a lucrarilor de construire si sa garanteze respectarea prevederilor documentatiei tehnice a constructiei Dirigintele de santier este imputernicit de catre investitor cu atributii si competente privind verificarea calitatii materialelor si produselor de constructii puse in lucrare si cu verificarea executiei corecte a lucrarilor de constructii. El […]

Monday, March 15th, 2010

Dispozitie de santier

Este un document tehnic elaborat de proiectantul de specialitate prin care se permit derogari de la prevederile proiectului initial sau modificari ale elementelor constructive. Dispozitia de santier poate fi descriptiva sau insotita de planuri si detalii de executie.

Monday, March 15th, 2010

D.T.A.C., D.T.A.D., P.A.C., P.A.D., P.Th., D.D.E.

D.T.A.C. – Documentatia Tehnica pentru Obtinerea Autorizatiei de Constructie Contine: partea desenata (planurile de arhitectura, planul de fundatii, schema coloanelor de instalatii sanitare, schema nonofilara a¬† instalatiilor electrice – toate extrase din Proiectale Tehnice – P.Th. pentru fiecare specialitate in parte) partea scrisa aferenta fiecarei specialitati in parte (arhitectura, structura, instalatii) avizele si acordurile cerute […]

Monday, March 15th, 2010

Autorizatie de Constructie

Autorizatia de Constructie este actul de autoritate al Administratiei Publice Locale – Primarie sau Consiliu Judetean, pe baza caruia se pot realiza lucrari de constructii si care asigura aplicarea masurilor prevazute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor. Se emite in temeiul si cu respectarea prevederilor documentatiilor de urbanism si de amenajare […]

Sunday, March 14th, 2010

Definitii

ARMATURA Este formata din totalitatea barelor din otel ce intra in alcatuirea elementelor din beton armat sau beton precomprimat. AVIZ Inscris prin care avizatorul isi exprima pozitia fata de o anume solicitare. BUIANDRUG Grinda de mici dimensiuni din beton armat, lemn sau metal ce sustine zidaria sau planseul deasupra unui gol de usa sau de […]

Tuesday, February 16th, 2010