Certificat de urbanism

Este actul de informare prin care autoritatile locale – Primaria sau Consiliul Judetean, fac cunoscute investitorului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii

In Certificatul de Urbanism sunt stabileste cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite in functie de specificul amplasamentului cat si documentele obligatorii  precum si lista cuprinzand avizele si acordurile legale, necesare in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire.

Certificatul de Urbanism se elaboreaza in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, dupa caz, avizate si aprobate potrivit legii

Recent Entries

Comments are closed.