Studiu geotehnic

Documentatie tehnica ce analizeaza stratificatia si proprietatile fizico-mecanice ale terenului pe care urmeaza a se construi, prezenta apei subterane, adancimea nivelului freatic, adancimea optima de fundare a constructiei, capacitatea portanta a solului. Inginerul geotehnician prin Studiul Geotehnic face precizari si recomandari de proiectare si executie ale elementelor structurale aflate sub nivelul solului. Studiul Geotehnic are […]

Monday, March 15th, 2010