Autorizatie de Constructie

Autorizatia de Constructie este actul de autoritate al Administratiei Publice Locale – Primarie sau Consiliu Judetean, pe baza caruia se pot realiza lucrari de constructii si care asigura aplicarea masurilor prevazute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor.

Se emite in temeiul si cu respectarea prevederilor documentatiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului in vigoare , avizate si aprobate potrivit legii pentru construirea, reconstruirea, consolidarea, modificarea, extinderea, schimbarea de destinatie sau repararea unui imobil.

Primarie sau Consiliu Judetean trebuie sa emita Autorizatia de Construire la cererea investitorului pe baza unei documentatii tehnice corecte – D.T.A.C., conform legii, in cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii.

Recent Entries

Comments are closed.