proiect tehnic tagged posts

D.T.A.C., D.T.A.D., P.A.C., P.A.D., P.Th., D.D.E.

D.T.A.C. – Documentatia Tehnica pentru Obtinerea Autorizatiei de Constructie

Contine:

  • partea desenata (planurile de arhitectura, planul de fundatii, schema coloanelor de instalatii sanitare, schema nonofilara a  instalatiilor electrice – toate extrase din Proiectale Tehnice – P.Th. pentru fiecare specialitate in parte)
  • partea scrisa aferenta fiecarei specialitati in parte (arhitectura, structura, instalatii)
  • avizele si acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism
  • Referatele de Verificare ale Proiectelor Tehnice
  • Raportul de Expertiza in cazul in care se intervine asupra unei constructii existente
  • Certificatul de Urbanism
  • Extrasul de Carte Funciara nu mai vechi de 30 de zile

D.T.A.D. – Documentatia Tehnica pentru Obtinerea Autorizatiei de Demolare

La fel ca si pentru D.T.A.C.

P.A.C...

Mai mult...