Category Definitii

Front Stradal

Frontul Stradal este latura terenului paralel cu calea de acces. Cu alte cuvinte Frontul Stradal reprezinta deschiderea parcelei de teren la drumul de acces.
In general, pentru a se putea construi pe un teren, acesta trebuie sa aiba o deschidere la drum sau Front Stradal de minim 12 metri in cazul in care pe parcela respectiva se doreste construirea unei case izolate. Aceasta dimensiune poate sa difere in functie de localitate (7 metri in Ilfov, 12 metri in Timisoara), cat si de tipul constructie care se doreste amplasata pe parcela respectiva. De asemena lungimea Frontului Stradal poate fi impusa si prin reglementari locale de urbanism.
Dimensiunea minima a Frontului Stradal se poate afla de la Primaria locala si este indicat ca inaintea achizitionarii unui teren sa se verifice care este ...

Mai mult...

Studiu geotehnic

Documentatie tehnica ce analizeaza stratificatia si proprietatile fizico-mecanice ale terenului pe care urmeaza a se construi, prezenta apei subterane, adancimea nivelului freatic, adancimea optima de fundare a constructiei, capacitatea portanta a solului.

Inginerul geotehnician prin Studiul Geotehnic face precizari si recomandari de proiectare si executie ale elementelor structurale aflate sub nivelul solului.

Studiul Geotehnic are rolul de a furniza inginerului structurist informatiile necesare pentru dimensionarea optima a structurii de rezistenta a constructiei in general si in mod special a fundatiei.

Mai mult...

Certificat de urbanism

Este actul de informare prin care autoritatile locale – Primaria sau Consiliul Judetean, fac cunoscute investitorului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii

In Certificatul de Urbanism sunt stabileste cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite in functie de specificul amplasamentului cat si documentele obligatorii  precum si lista cuprinzand avizele si acordurile legale, necesare in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire.

Certificatul de Urbanism se elaboreaza in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, dupa caz, avizate si aprobate potrivit legii

Mai mult...

Diriginte de santier

Inginer constructor abilitat prin lege sa supravegheze buna desfasurare a lucrarilor de construire si sa garanteze respectarea prevederilor documentatiei tehnice a constructiei

Dirigintele de santier este imputernicit de catre investitor cu atributii si competente privind verificarea calitatii materialelor si produselor de constructii puse in lucrare si cu verificarea executiei corecte a lucrarilor de constructii.

El este atestat ca atare de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului – M.L.P.A.T.

Dirigintele de santier reprezinta interesele beneficiarului in raport cu constructorul si proiectantul si trebuie sa fie independent fata de cei din urma.

Mai mult...

Dispozitie de santier

Este un document tehnic elaborat de proiectantul de specialitate prin care se permit derogari de la prevederile proiectului initial sau modificari ale elementelor constructive.

Dispozitia de santier poate fi descriptiva sau insotita de planuri si detalii de executie.


Mai mult...

D.T.A.C., D.T.A.D., P.A.C., P.A.D., P.Th., D.D.E.

D.T.A.C. – Documentatia Tehnica pentru Obtinerea Autorizatiei de Constructie

Contine:

  • partea desenata (planurile de arhitectura, planul de fundatii, schema coloanelor de instalatii sanitare, schema nonofilara a¬† instalatiilor electrice – toate extrase din Proiectale Tehnice – P.Th. pentru fiecare specialitate in parte)
  • partea scrisa aferenta fiecarei specialitati in parte (arhitectura, structura, instalatii)
  • avizele si acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism
  • Referatele de Verificare ale Proiectelor Tehnice
  • Raportul de Expertiza in cazul in care se intervine asupra unei constructii existente
  • Certificatul de Urbanism
  • Extrasul de Carte Funciara nu mai vechi de 30 de zile

D.T.A.D. – Documentatia Tehnica pentru Obtinerea Autorizatiei de Demolare

La fel ca si pentru D.T.A.C.

P.A.C...

Mai mult...

Autorizatie de Constructie

Autorizatia de Constructie este actul de autoritate al Administratiei Publice Locale – Primarie sau Consiliu Judetean, pe baza caruia se pot realiza lucrari de constructii si care asigura aplicarea masurilor prevazute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor.

Se emite in temeiul si cu respectarea prevederilor documentatiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului in vigoare , avizate si aprobate potrivit legii pentru construirea, reconstruirea, consolidarea, modificarea, extinderea, schimbarea de destinatie sau repararea unui imobil.

Primarie sau Consiliu Judetean trebuie sa emita Autorizatia de Construire la cererea investitorului pe baza unei documentatii tehnice corecte – D.T.A.C., conform legii, in cel mult 30 de zile de la data inr...

Mai mult...

Definitii

ARMATURA
Este formata din totalitatea barelor din otel ce intra in alcatuirea elementelor din beton armat sau beton precomprimat.

AVIZ
Inscris prin care avizatorul isi exprima pozitia fata de o anume solicitare.

BUIANDRUG
Grinda de mici dimensiuni din beton armat, lemn sau metal ce sustine zidaria sau planseul deasupra unui gol de usa sau de fereastra situat intr-un perete de zidarie.

DEVIZ
Document cu caracter economic necesar in proiectarea constructiilor prin care se stabileste valoarea de investitie a constructiei, pe baza antemasuratorilor, a indicatoarelor de deviz si a preturilor actualizate...

Mai mult...